Fiska i havet

Man kan inte komma ifrån att havsfiske är en av de allra vanligast förekommande fiskeformerna i Sverige. Det finns väldigt många olika fiskarter att fånga och undersöka i havet och flera av dem är också utmärkta matfiskar. Makrill, bleka, sill, torsk, berggylta och flera olika sorts plattfiskar är bara några av de sorter man kan träffa på som fiskare.

När det gäller havsfiske är det allra vanligast att man väljer att fiska från en båt, men ibland finns det också möjlighet att fiska från berg, klippor, bryggor eller hamnar. I vissa hamnar finns det också olika turbåtar som tar ut passagerare på fisketurer. Dessa former av turer är dock allra vanligast i större vattendrag som på västkusten och i Öresund. För dem som vill komma ut en bit och fiska men inte har en egen båt att fiska med är dessa olika turer ofta mycket bra val.

När man fiskar på havet väljer man ofta att låta båten driva. Allra oftast fiskar man rakt neråt genom att man metar med agn och bete. Eftersom att fiskar ofta trivs vid grundtoppar, vrak och liknande använder man sig oftast av ekolod eller GPS för att lokalisera sådana under tiden båten driver.

Man kan i vissa situationer välja att ankra båten när man fiskar men ofta använder fiskaren sig av båtens motor för att båten ska stanna kvar i samma position. Båten hålls då i strömmens eller vindens riktning. Det är dock viktigt att den som kör ser till att båtens hastighet hålls låg. Om man vill ha chans att få någon fisk kan det vara en bra idé att faktiskt låta fiskarna hänga med dragen, så att man inte kör ifrån dem. Fisken kan dessutom känna sig hotad om dragen rör sig mycket fortare än vad andra fiskar och insekter gör naturligt.